Sensor EAE KNX Sensor Monoblock Hotel Consept Mona Thermostats Feel the difference of touch KNX Thermostats & Switches Explore Rosa Thermostats & Switches

Giải pháp thông minh knx cho tòa nhà thương mại và công nghiệp

Các Giải pháp KNX cho tòa nhà thương mại và công nghiệp rất linh hoạt và có thể mở rộng để đáp ứng tất cả các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Các sản phẩm của EAE Technology được thiết kế với các giao thức độc lập với nhà sản xuất theo chuẩn KNX, giúp cho việc mở rộng hệ thống trở nên khả thi với bất kỳ sản phẩm nào khác được sản xuất theo chuẩn ​​KNX.

Giải pháp tổng quan

KNX là một tiêu chuẩn mở cho tự động hóa tòa nhà thương mại và trong nước. Thiết bị KNX có thể quản lý ánh sáng, rèm và cửa chớp, HVAC, hệ thống an ninh, quản lý năng lượng, video âm thanh, hàng hóa, màn hình, điều khiển từ xa.

Vào cuối năm 2003, Tiêu chuẩn KNX đã được CENELEC (Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Châu Âu) phê duyệt là Tiêu chuẩn Châu Âu cho Hệ thống Điện tử Gia đình và Tòa nhà như một phần của Dòng EN 50090.

Sơ đồ nguyên lí

TOP