DA100 Dali Gateway

Điều khiển 16 nhóm DALI

Giao diện DA100 và DA110 KNX-DALI, với DALI PSU tích hợp bên trong, tuân thủ tiêu chuẩn kết nối DALI-IEC 62386 giữa KNX và DALI.

General Specifications

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Lên đến 64 thiết bị DALI có thể kết nối với DALI Bus (chấn lưu điện tử, trình điều khiển LED, ECK)

Được sử dụng với Công cụ chạy thử EAE DALI cho các hoạt động DALI (định địa chỉ, phân nhóm, v.v.)

16 Nhóm DALI và 64 cảnh ánh sáng khác nhau

Mỗi nhóm DALI có thể cấu hình để hoạt động như chức năng ánh sáng liên tục hoặc trình tự

Các bài kiểm tra chức năng và tuổi thọ cho các thiết bị chiếu sáng khẩn cấp tuân thủ DALI sẽ được gửi qua KNX

Giám sát trạng thái lỗi của thiết bị DALI dưới dạng các đối tượng nhóm KNX khác nhau

Documents

TOP