PBI108 - Giao diện nút bấm DALI

8 / 4 / 2 binary inputs

Giao diện nút nhấn EAE DALI được sử dụng để chuyển đổi các công tắc thông thường thành DALI. Mọi đầu ra tiếp điểm khô đều có thể được kết nối với PBI108 để sử dụng với DALI.

General Specifications

8 / 4 / 2 binary inputs as DALI-2 IEC 62386-301 Input devices - Push button instances

Device power supplied only via DALI line

Color-coded input cables

Compatible with conventional push buttons in flush-mounted sockets

The bus connection is enclosed DALI connection terminal

Bus connection is protected against accidental mains (110V/230V)
connection

Compatible with deep flush-mounted outlet boxes (60 mm x 60 mm)

Compatible with following DALI-2 standards

  • Control device (IEC 62386-103 v2.0)
  • Push button (IEC 62386-301 v2.0)

Documents

TOP